Rök- & brandsanering på vind. Borås Brämhult Västergötland

Har du i Borås varit med om en brand, och letar efter ett företag som kan ta hand om rök- och brandsanering åt dig? Vi utförde detta nyligen åt en familj i en villa på Kyrkvägen, vilket bland annat involverade luktsanering av möbler som förvarats på vinden och högtryckstvätt av innertaket. En del av kundens ägodelar gick att sanera på plats, medan andra fick tas med till våra lokaler för magasinering och sanering. Effekterna av en brand är så klart tunga för alla som går igenom det, men kunden var glad och tacksam för att vi underlättade så mycket som möjligt för dem.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *